پیشنهادات
پیشنهادات

مشاوره اولیه برای مهاجران

دوشنبه
زمان با هماهنگی
سه شنبه
زمان با هماهنگی
چهارشنبه 9:00 - 12:00
پنج شنبه
زمان با هماهنگی
جمعه
زمان با هماهنگی

برای مهاجران بزرگسال 

در طول بحران کرونا می توانید از طریق تلفن و ایمیل با ما تماس بگیرید و یا می توانید وقت خود را تعیین کنید.

وظایف ما:
— راهنمایی فردی
— انجام حمایت‌های اجتماعی آموزشی در دوره‌های ادغام — کمک به ترتیب مراقبت از کودکان در دوره‌های ادغام — مشارکت فعال در شبکه‌های شهرداری و همکاری برای گشایش/شبکه‌سازی بین‌فرهنگی خدمات اجتماعی مشترک و مقامات اداری.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است
Ines Aračić
Beratungs- und Familienzentrum Caritashaus
Sophienstr. 33, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.