رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

سخنرانی: رم در داخل و از اوکراین

Sunday, 11 September 2022
11:00

با وجود ضدزیگانیسم و ​​تبعیض، بسیاری از 400000 کولی در اوکراین در دفاع از اوکراین در برابر متجاوز روسی شرکت می کنند.

استفان مولر، مشاور سیاسی شورای مرکزی سینتی‌ها و روم‌های آلمان، مروری بر وضعیت کنونی روم‌نیجا در اوکراین و روم‌نیجا که فرار کرده‌اند و در همه کشورهای میزبان با تبعیض مواجه شده‌اند، ارائه می‌کند.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است
ibz, EG, Großer Saal 
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.