رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

ترتولیا در رستوران “ال تورو”

Wednesday, 16 November 2022
17:30

ترتولیا در رستوران “ال تورو”

ما (Deutsch-Spanische-Gesellschaft-Karlsruhe eV) با هم ملاقات می کنیم تا در حین لذت بردن از غذاها و نوشیدنی های اسپانیایی گفتگوهای جالبی داشته باشیم.

از همه دوستداران فرهنگ اسپانیایی آمریکایی دعوت می کنیم به ما بپیوندند.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.