Пропозиції

Пропозиції

QEW Bildungszentrum — Без­пе­рерв­на осві­та в галу­зі слу­жби безпеки

Понеділок 08:30 - 15:00
Вівторок 08:30 - 15:00
Середа 08:30 - 15:00
Четвер 08:30 - 15:00
П'ятниця 08:30 - 15:00

QEW Bildungszentrum — Без­пе­рерв­на осві­та в галу­зі слу­жби безпеки

Ми про­по­ну­є­мо під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції та навча­н­ня у сфе­рі охо­рон­них послуг:

  • § 34a Екс­пер­тні зна­н­ня GewO 3 місяці
  • § 34a Екс­пер­тні зна­н­ня GewO 6 міся­ців (мігра­ція)
  • Сер­ти­фі­ко­ва­ний захист і безпека
  • Пра­ців­ник слу­жби охо­ро­ни та безпеки
  • Спе­ці­а­ліст з охо­ро­ни та без­пе­ки (пере­ква­лі­фі­ка­ція 2 роки)

Інте­гра­цій­ний курс німе­цької мови

  • Ми також про­по­ну­є­мо інте­гра­цій­ний курс(схва­ле­ний BAMF)
    Від А1 до В1 мов­но­го рівня
Цільова група: всі
Ця подія не є безкоштовною
Frau Sonja Gerhardt
QEW Bildungszentrum
Bahnhofstr. 46, 76137 Karlsruhe

Організатор