Пропозиції

Пропозиції

Твор­ча жіно­ча зустріч AWO

П'ятниця
кожні два тижні 10-12 ранку.

Твор­ча жіно­ча зустріч AWO

Ви хоті­ли б малю­ва­ти, тан­цю­ва­ти, ходи­ти в музей або театр разом з гру­пою? Ви заці­кав­ле­ні в спіл­ку­ван­ні один з одним? Хоче­те зайня­ти­ся йогою з інши­ми жін­ка­ми або взя­ти участь в екс­кур­сії містом? Тоді ми щиро запро­шу­є­мо вас на нашу жіно­чу зустріч!

Інфор­ма­цію про насту­пні дати можна отри­ма­ти без­по­се­ре­дньо в AWO-MBE.

Цільова група: (Жінки з міграційним минулим у Карлсруе)
Ця подія є безкоштовною

Організатор