Пропозиції

Пропозиції

Мігра­цій­не кон­суль­ту­ва­н­ня для доро­слих іммі­гран­тів (MBE)

Середа 09:00 - 12:00
Четвер 13:00 - 17:00

Для іммі­гран­тів та їхніх сімей

MBE адре­сує:
– Доро­слі мігран­ти віком від 27 років та їхні сім’ї зі ста­ту­сом дов­го­стро­ко­во­го про­жи­ва­н­ня через 3 роки після прибуття
– Мігран­ти до 27 років із типо­ви­ми доро­сли­ми проблемами
– Уча­сни­ки інте­гра­цій­них занять
– Мігран­ти, які вже три­ва­лий час про­жи­ва­ють в Німеч­чи­ні з осо­бли­вою потре­бою в послу­гах інте­гра­цій­ної допомоги
– етні­чні німе­цькі пере­се­лен­ці та їхні сім’ї

Спон­со­ро­ва­ний

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Anna Kastalion, Anna Scheifel
LmDR e. V.
Scheffelstr. 54, 76135 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.