Пропозиції
Пропозиції

Мисте­цька акція MArtA Mama

Середа 14:00

Мисте­цька акція MArtA Mama

Май­стер-кла­си з худо­жни­ка­ми для мам з дітьми.
Ми разом диви­мо­ся на пото­чну вистав­ку в ibz і разом малю­є­мо, екс­пе­ри­мен­ту­є­мо, про­е­кту­є­мо, кре­сли­мо і творимо.
👩‍👧 Захід у при­єм­ній атмо­сфе­рі для мам з дітьми та без них.

Як часто?
Кожні 3 місяці

Насту­пна дата
15 трав­ня 2024 року

Цільова група: (матері з дітьми та без дітей)
Ця подія є безкоштовною

Організатор