پیشنهادات
پیشنهادات

MartA Mama Art Action

چهارشنبه 14:00

MartA Mama Art Action

کارگاه های آموزشی با هنرمندان برای مادران دارای مراقبت از کودک.
ما با هم به نمایشگاه فعلی در ibz نگاه می کنیم و با هم نقاشی می کنیم، آزمایش می کنیم، طراحی می کنیم، طراحی می کنیم و خلق می کنیم.
👩‍👧 رویدادی در فضایی دلنشین برای مادران دارای فرزند و بدون فرزند.

چند وقت؟
هر 3 ماه یکبار

تاریخ بعدی
15 مه 2024

گروه هدف: (مادران با و بدون فرزند)
این رویداد رایگان است

برگزار کننده