Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Літні мов­ні кур­си німе­цької мови для під­лі­тків та молоді

Monday, 18 July 2022

Для під­лі­тків і моло­дих людей з хоро­шим зна­н­ням мови, рівень A2 або вище

Час про­ве­де­н­ня курсу:
18 липня — 26 сер­пня 2022 року

Без­ко­штов­ні інтен­сив­ні кур­си німе­цької мови для під­лі­тків та моло­ді роз­по­чну­ться 18 липня 2022 року. Про­тя­гом шести тижнів під час літніх шкіль­них кані­кул, зале­жно від рів­ня мови, можна досяг­ти рів­ня B1 або вище. По закін­чен­ні кур­су можна скла­сти сер­ти­фі­ко­ва­ні іспити.

Буде про­ве­де­но тест на рівень. Потім уча­сни­ків поді­лять на кур­си. Будь ласка, запи­ші­ться на іспит рів­ня. Дати про­ве­де­н­ня тесту (тіль­ки за умо­ви реє­стра­ції) та біль­ше інфор­ма­ції можна зна­йти на інфор­ма­цій­ній листівці.

Фла­єр вниз

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Tea Shamatava / Erreichbarkeit ab 13 Uhr
Internationaler Bund Bildungszentrum Karlsruhe
Scheffelstraße / 13, 2. OG, Zimmer 1206, 76135 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.