Пропозиції
Пропозиції

LERNBOX та Welcome Café від Flüchtlingshilfe Karlsruhe

Понеділок 15:00 - 18:00
Вівторок 15:00 - 18:00
Середа 15:00 - 18:00
Четвер 15:00 - 18:00
П'ятниця 15:00 - 18:00

LERNBOX та Welcome Café від Flüchtlingshilfe Karlsruhe 

Нара­зі про­е­кти LERNBOX та Welcome Café SALON RESOURCE орга­ні­за­ції Flüchtlingshilfe Karlsruhe e.V. від­бу­ва­ю­ться кожно­го дня з поне­діл­ка по п’я­тни­цю з 15:00 до 18 :00 в будин­ку Alter Schlachthof 11 в Карлсруе.

Тут, у Flüchtlingshilfe Karlsruhe e.V., ви може­те вивча­ти німе­цьку мову, зна­йо­ми­ти­ся з інши­ми людьми та бага­то іншо­го, що під­три­мує біжен­ців і дозво­ляє їм бра­ти участь у жит­ті нашо­го суспільства.

У Salon Ressource ми також ство­ри­ли кіль­ка навчаль­них про­сто­рів.

Звер­ніть увагу

Реє­стра­ція обов’язкова:
еле­ктрон­ною поштою на адре­су: info@fluechtlingshilfe-karlsruhe.de
або за теле­фо­ном: 0170–29219 99

Ми дуже раді вас бачити!

Цільова група: (Для всіх, хто хоче вивчати німецьку мову, в тому числі для тих, хто не може (поки що) відвідувати мовні або інтеграційні курси)
Ця подія є безкоштовною
Koordinatorin Gertrud Weber
Flüchtlingshilfe Karlsruhe e.V.
Alter Schlachthof 11 (Haltestelle Tullastr.), 76131 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.