Пропозиції

Пропозиції

Wohnungsbaugenossenschaften

Житло­ві коопе­ра­ти­ви в Карлсруе

Житло­ві коопе­ра­ти­ви в Карлсруе

Житло­ві коопе­ра­ти­ви пра­гнуть забез­пе­чи­ти сво­їх чле­нів досту­пним житлом. Чле­ни коопе­ра­ти­ву ста­ють чле­на­ми, купу­ю­чи паї в коопе­ра­ти­ві. Вирі­шаль­ним факто­ром при роз­по­ді­лі житла може бути три­ва­лість членства.

👉🏼 Спи­сок буді­вель­них коопе­ра­ти­вів у Карлсруе

 

 

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.