Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (8/8)

Бага­то­мов­ний театр із суб­ти­тра­ми — PINOCCHIO

Sunday, 3 December 2023
з німецькими та англійськими субтитрами
Sunday, 17 December 2023
з італійськими та турецькими субтитрами
Sunday, 17 December 2023
з українськими та російськими субтитрами
Thursday, 28 December 2023
з румунськими та італійськими субтитрами
Friday, 29 December 2023
з арабськими та англійськими субтитрами
Friday, 29 December 2023
з румунськими та російськими субтитрами
Sunday, 7 January 2024
з арабськими та турецькими субтитрами
Sunday, 7 January 2024
з німецькими та українськими субтитрами

Бага­то­мов­ний театр із суб­ти­тра­ми — PINOCCHIO

Від 6 років
Три­ва­лість: 1 год 15 хв, без перерви

Наша сімей­на виста­ва “Пінок­кіо” почи­на­є­ться з числен­них висту­пів у гру­дні на вихі­дних та кані­ку­лах у Кон­цер­тха­у­сі Карлсруе.

Таким чином ми хоче­мо зро­би­ти свій вне­сок у роз­ши­ре­н­ня куль­тур­ної уча­сті та інклю­зії і може­мо запро­по­ну­ва­ти сім’ям з мігра­цій­ною істо­рі­єю та іммі­гран­там куль­тур­ну про­гра­му під час свя­тко­во­го сезо­ну та різдвя­них канікул.

Бага­то­мов­ний інфор­ма­цій­ний флаєр

🔖 Обслу­го­ву­ва­н­ня кви­тків та абонементів

Цільова група: ,
Ця подія не є безкоштовною

Організатор