Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Афри­ка в цен­трі уваги

Friday, 19 November 2021
19:00

AfriKA-Union пред­став­ляє: Пів­ден­ний Судан

Союз AfriKA Karlsruhe в 12‑й раз пред­став­ляє афри­кан­ські кра­ї­ни у спів­пра­ці з ibz та Kulturbüro. Допо­від­а­чі мають своє корі­н­ня в Афри­ці, їхнє уси­нов­ле­н­ня в Німеччині.
Цьо­го разу фокус веде нас до Зім­ба­бве та Пів­ден­но­го Суда­ну. Вони про­по­ну­ють осо­би­сте уяв­ле­н­ня про кра­ї­ни, істо­рію, полі­ти­ку та куль­ту­ру. З подаль­шим обмі­ном. Онлайн подія.

Реє­стра­ція на info@ibz-karlsruhe.de

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.