رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

MONDO 17. جونی — جشنی برای همه

Saturday, 17 June 2023
14:00 - 22:30

MONDO — جشنی برای همه

MONDO به معنای “جهان” است. این نام گویای همه چیز است: جشنواره تنوع فرهنگی شهروندان کارلسروهه از سراسر جهان را نشان می دهد. انجمن ها و موسسات خارجی-آلمانی با غرفه ها و برنامه های فرهنگی متنوع خود را معرفی می کنند. آنها در مورد پروژه های جاری، فعالیت ها و رویدادهای مربوط به کار بین فرهنگی و بین المللی در کارلسروهه اطلاع رسانی می کنند. تخصص ها از سراسر جهان در همه جا ارائه خواهد شد. داوطلبان انجمن ها مسئول ظروف هستند و بنابراین اصالتی را تضمین می کنند که به ندرت در جشنواره های دیگر یافت می شود.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.