پیشنهادات
پیشنهادات

Meine Grüne Stadt Karlsruhe — شهر سبز من

شهر سبز من کارلسروهه — پروژه‌های «پیش‌در» پایدار

ما با هم می توانیم کارلسروهه را پایدار کنیم. ما می توانیم ایده های سبز را توسعه و اجرا کنیم. شاید شما ممکن است یک باغ محله ایجاد کنید، جوامع انرژی تشکیل دهید، دوره های ورزشی در پارک ها برگزار کنید، جشنواره های محله ای ترتیب دهید یا خیابان مسکونی خود را سبز کنید؟ مدیریت شهری کارلسروهه با “Meine Grüne Stadt” (شهر سبز من) از پروژه های مدنی “پیچ در” در زمینه های طبیعت، آب و هوا و سلامت حمایت می کند. آیا ایده ای برای یک پروژه راه اندازی پایدار دارید؟ با ما تماس بگیرید

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.