پیشنهادات

پیشنهادات

AWO — جلسه والدین

سه شنبه 8:30 - 11:30
پنج شنبه 8:30 - 11:30

بین المللی

این جلسه والدین به شما این امکان را می دهد که با والدین دیگر در تماس باشید. متخصصان واجد شرایط و توانمند ما خوشحال خواهند شد که شما را راهنمایی و کمک کنند.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.