پیشنهادات
پیشنهادات

یه چیزی برام بخون! برای بچه ها

چهارشنبه 16:00 - 16:30

“یه چیزی برام بخون!”

Kinder- und Jugendbibliothek Karlsruhe” مایل است این آرزوی بسیاری از کودکان را برآورده کند و هر چهارشنبه بعدازظهر ساعت 4 بعد از ظهر یک جلسه کتابخوانی برای کودکان 3 تا 5 ساله برگزار کند.

📌بدون ثبت نام

گروه هدف: کودک
این رویداد رایگان است

برگزار کننده