رویدادها
رویدادها
برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (3/3)

کارگاه آموزشی باز: نشست خواندن و نوشتن

Wednesday, 8 November 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 15 November 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 22 November 2023
17:00 - 18:00

کارگاه آموزشی باز: نشست خواندن و نوشتن

در vhs کارلسروهه

هجاها — کلمات — جملات
ما خواندن و نوشتن را تمرین می کنیم، یاد می گیریم که اشتباهات خود را اصلاح کنیم.
ما همچنین متن هایی می آوریم و آنچه را که ما را به حرکت در می آورد می نویسیم. گاهی با کتاب هم کار می کنیم.

آنها گروه های کوچکی هستند.

همیشه می توان شروع کرد.

بازدیدکنندگان بدون ثبت نام و هر چند وقت یکبار که بخواهید می آیند.
پیشنهاد رایگان است.

گروه هدف: (برای بزرگسالانی که در خواندن و نوشتن مشکل دارند)
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.