پیشنهادات

پیشنهادات

پشتیبانی با نمونه کارها برنامه

دوشنبه 14:00 - 16:30

پشتیبانی با نمونه کارها برنامه

دفتر BeoNetzwerk (در jubez) 

درخواست دوشنبه
بررسی نمونه کارها در دفتر ما در روزهای دوشنبه انجام می شود. ما همچنین در BIZ Karlsruhe و BIZ Rastatt در برخی از پنجشنبه ها قرار ملاقات ارائه می دهیم.

ما از شما برای نوشتن درخواست عالی یا بررسی مدارک درخواستی که با خود می آورید پشتیبانی می کنیم. در یک ایستگاه کاری رایانه شخصی می توانید تغییرات را مستقیماً ویرایش کنید.

این پیشنهاد برای افراد زیر 27 سال در نظر گرفته شده است.

گروه هدف: (این پیشنهاد برای افراد زیر 27 سال است)
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.