پیشنهادات

پیشنهادات

همه زیر یک سقف

Landsmannschaft آلمانی ها از روسیه

همه زیر یک سقف

کودکان، جوانان، بزرگسالان و سالمندان از همه ملیت ها
ما مشتاقانه منتظر همه کسانی هستیم که به ما مراجعه کنند.
در خانه جوانان، ما فعالیت‌های فراغتی معنی‌داری را برای تقویت پتانسیل‌های مهاجران، کمک جهت‌یابی به خانواده‌ها و موارد دیگر ارائه می‌کنیم.

گروه هدف: (کودکان، جوانان، بزرگسالان و سالمندان از همه ملیت ها)
این رویداد رایگان است
Jugendhaus
Scheffelstraße (Hinterhaus) 54, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.