رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (2/2)

هفته های بین المللی علیه نژادپرستی کارلسروهه 2024

Sunday, 10 March 2024
Sunday, 24 March 2024

حقوق بشر برای همه!

روز جهانی مبارزه با نژادپرستی هر ساله در 21 مارس جشن گرفته می شود و در سال 1966 توسط سازمان ملل متحد اعلام شد. در سال های اخیر، هفته های بین المللی علیه نژادپرستی نیز به مناسبت این روز در کارلسروهه برگزار شده است. بیش از 40 انجمن، ابتکار و سازمان و همچنین افراد از تمام بخش‌های جامعه کارلسروهه شرکت می‌کنند.

نگرانی مشترک در اینجا جلب توجه بیشتر برای کارهای انتقادی از نژادپرستی است. موضوع نژادپرستی باید دائما در دستور کار جامعه شهر باشد تا مردم نسبت به نژادپرستی حساس و بسیج شوند. این هفته ها به این امر کمک می کنند.

به برنامه 2024

گروه هدف: همه (هفته های بین المللی علیه نژادپرستی کارلسروهه 2024)
این رویداد رایگان است

برگزار کننده