رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

نمایشگاه و گفتگو: ایران — چهره های استقلال

Thursday, 16 February 2023
Exhibition until 16.03

ایران — چهره های استقلال

ماری تیهون یک عکاس خبرنگار آزاد از بلژیک است. ماری تیهون معتقد است که عکاسی می تواند تماس بین افراد را تسهیل کند و صحنه ای برای داستان های ناشنیده فراهم کند. در درجه اول، عکاس مبارزه برای حقوق زنان را مستند می کند. او در گزارش خود بر روی تاب آوری، مبارزه برای عدالت و مهاجرت تمرکز می کند. به ویژه، هدف او به تصویر کشیدن افرادی است که برای تغییر اجتماعی تلاش می کنند.

نمایشگاه تا تاریخ 1392/03/16 ساعت کاری با تعیین وقت قبلی به شماره 89333710 0721

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.