پیشنهادات
پیشنهادات

مشاوره در مورد ورود مجدد

ورود مجدد حرفه ای

  • آیا گاهی فکر می کنید که آیا شانسی در بازار کار فعلی دارید؟
  • یا به این فکر می کنید که آیا می توان کارآموزی کرد؟ شاید حتی پاره وقت؟
  • شاید در حرفه ای که شما را برآورده می کند و به شما امکان می دهد بدون کمک مالی زندگی کنید؟

رایگان و بدون تعهد
مشاوران شغلی ما با تمام دانش و مخاطبین خود برای مشاوره جهت یابی در دسترس شما هستند. آنها برای نگرانی های شما وقت می گذارند و می توانند ایده های شما را با شما در میان بگذارند و شاید از قبل قدم های بعدی را آغاز کنند.

دانلود فلایر

©Flyer-Bundesagentur für Arbeit

 

گروه هدف: (افراد قبل از ورود مجدد حرفه ای)
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.