پیشنهادات

پیشنهادات

مادران بین المللی دور هم جمع می شوند

دوشنبه 11:30
سه شنبه 11:30

در مدرسه Pestalozzi در Durlach 

کافه برای مادران (Müttercafé) برای همه مادران مدرسه Pestalozzi باز است (در این مدت مراقبت از کودکان در دسترس است). مادران این فرصت را دارند که ایده ها و تجربیات خود را با دیگران مبادله کنند و از پیشنهادات برای کمک به ادغام و همچنین دوره های زبان و گرایش استفاده کنند.

بروشور برای دانلود

گروه هدف: (مامان ها)
این رویداد رایگان است
Firdevs Kaplaner
Pestalozzischule in Durlach
Bleichstr. 9, 76227 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.