پیشنهادات
پیشنهادات

فرصت های تحصیلی برای پناهندگان

مشاوره و هماهنگی در حوزه پناهندگان 

این آرزوی کالج معلم کارلسروهه (Pädagogische Hochschule) است که پناهندگان را قادر به ادامه تحصیل کند. صرف نظر از وضعیت فعلی، هر پناهنده ای می تواند با PH کارلسروهه تماس بگیرد. PH کارلسروهه در آموزش معلمان دارای سنت طولانی است. علاوه بر این، مدارک مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین فرصتی برای تحصیل در مقطع دکترا ارائه می دهد.

 

گروه هدف:
این رویداد رایگان نیست
Rebeca Schröder Crespillo
Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Bismarckstraße 10, 76060 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.