رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

شب آفریقایی — مد، جواهرات، سخنرانی و موسیقی

Saturday, 29 April 2023
19:30

شب آفریقایی — مد، جواهرات، سخنرانی و موسیقی

مد از سنگال و آنگولا و جواهرات سنگال و غنا نمایش داده می شود. پروژه “غرب آفریقا” ارائه خواهد شد. با همراهی موسیقی گروه “خانواده نوبی”.

پذیرایی شامپاین از ساعت 19:00

گروه هدف: ,
این رویداد رایگان است
ibz, EG, Großer Saal
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.