پیشنهادات

پیشنهادات

شبکه NUB کارلسروهه

با هم طبیعت و محیط زیست را کشف کنیم

فعالان آموزش طبیعت و محیط زیست در کارلسروهه وظیفه خود را بر این گذاشته اند که با برنامه های متنوع خود، مردم را برای طبیعت و سبک زندگی پایدار جذب کنند، دانش و درک را توسعه دهند و همچنین تعهد خود را به حفاظت از طبیعت و … محیط.
تاسیس شبکه کارلسروهه برای آموزش طبیعت و محیط زیست این امکان را فراهم کرد که اطلاعات برنامه های آموزشی و تجربی مختلف ارائه شده توسط شرکای همکاری در یک پلت فرم مرکزی بسته بندی شود. در اینجا شما یک نمای کلی از پیشنهادات متنوع در کارلسروهه را خواهید دید.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است
Susanne Gerner
Karlsruher Netzwerk für Natur- und Umweltbildung, c/o Umwelt- und Arbeitsschutz der Stadt Karlsruhe
Umwelt­päd­ago­gik, 76131 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.