رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

روز جهانی مبارزه با نژادپرستی 2022

Monday, 21 March 2022
19:30

با
— تبریک لرد شهردار دکتر فرانک منتروپ
— سخنرانی با موضوع نژادپرستی توسط فلورانس بروکوفسکی-شکته و پس از آن بحثی با حضار. خانم بروکوفسکی شیکته اهل مانهایم است، نویسنده و کارگردان یک مدرسه است، اولین سیاه پوستی است که در آلمان این کار را کرده است.
— گروه The Black Sea Shipping Company
— صحبت می کند
مدیریت: رئیس دفتر فرهنگی دومینیکا زوپه و مسئول ادغام مری اوهلیگ

پذیرش ساعت 19.00، پذیرش رایگان، مقررات فعلی کرونا اعمال می شود.

پوستر برای دانلود

 

این یک ترجمه خودکار است. اگر ممکن است عبارات نادرست یا نامناسب را بیابید عذرخواهی می کنیم.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.