رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

خواندن روزنامه ها و مجلات اسپانیایی

Saturday, 5 November 2022
15:00 - 16:30

خواندن روزنامه ها و مجلات اسپانیایی

ما در دفتر خود در IBZ ملاقات می کنیم و مقاله ای در مورد یک موضوع فعلی به زبان اسپانیایی (سطح زبان A2) می خوانیم/بحث می کنیم. قهوه و کلوچه سرو می شود.
ثبت نام (ایمیل، پست، تلفن) الزامی است زیرا تعداد شرکت کنندگان حداکثر 5 نفر می باشد.

قیمت برای هر نفر ( غیر عضو ): 3,00 €

قیمت هر نفر ( عضو ): 1.50 یورو

گروه هدف:
این رویداد رایگان نیست
Daniel Hassel
ibz — Büro der DSG im 3. OG
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.