پیشنهادات
پیشنهادات

برای متخصصان بین المللی

به دنبال کار در بخش STEM

پروژه INTERPROF-TECH یک برنامه شغلی برای متخصصان بین المللی است که به دنبال شغل در بخش STEM هستند:
علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات
(مهندسی مکانیک / مکاترونیک، مهندسی برق / الکترونیک، فناوری اتوماسیون، قدرت
مهندسی، عمران و رشته های مشابه)

گروه هدف: (برای متخصصان بین المللی)
این رویداد رایگان است
Manuela Montesinos
BEN Europe-Institute
Pforzheimer Str. 122, 76275 Ettlingen

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.