ثبت نام کردن در یک شرکت بیمه درمانی

همه باید در آلمان بیمه درمانی داشته باشند. شرکت های بیمه درمانی زیادی در آلمان وجود دارد. شما می توانید خودتان تصمیم بگیرید که در کدام شرکت بیمه ثبت نام کنید.

نکته:

  • اگر شغل دارید یا مزایای اجتماعی دریافت می کنید، کارفرما یا مرکز کاریابی می تواند شما را در یک شرکت بیمه درمانی نیز ثبت نام کند.
  • لیستی از شرکت های بیمه درمانی دولتی را می توانید در اینجا بیابید:
  • www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/
  • همسر و فرزندان به صورت رایگان در همان شرکت بیمه درمانی بیمه می شوند.

شما یک «کارت بیمه درمانی» دریافت خواهید کرد که باید برای هر ویزیت پزشک آن را با خود به همراه داشته باشید.

خوب است بدانید:

افرادی که کارمند دولت هستند، درآمد زیادی دارند و یا به صورت آزاد کار می کنند، می توانند خود را در بیمه درمانی خصوصی در آلمان ثبت نام کنند.