Пропозиції

Пропозиції

Мігра­цій­не кон­суль­ту­ва­н­ня для доро­слих іммі­гран­тів (MBE)

Понеділок 09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Вівторок 09.00 - 12.00
Середа 09.00 - 12.00
Четвер 09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
П'ятниця 09.00 - 12.00

Мігра­цій­не кон­суль­ту­ва­н­ня для доро­слих іммі­гран­тів (MBE)

Ми без­ко­штов­но кон­суль­ту­є­мо всіх іммі­гран­тів з..:
— рези­ден­ція в місті Карлсруе
— не мен­ше 27 років
— ста­тус постій­но­го про­жи­ва­н­ня до 3 років після вида­чі посвідки
— Гро­ма­дя­ни ЄС та пізні репатріанти

Ми про­по­ну­є­мо вам під­трим­ку, якщо у вас вини­кнуть пита­н­ня щодо:
— мов­ні та інте­гра­цій­ні курси
— місце проживання
— Догляд за дітьми, осві­та та школа
— житло
— охо­ро­на здоров’я
— Фінан­си (соці­аль­ні виплати)
— Воз­з’­єд­на­н­ня подружжя/сім’ї

Ми нада­є­мо кон­суль­та­ції насту­пни­ми мова­ми: Німе­цька, англій­ська, хор­ват­ська, серб­ська, босній­ська та іспанська.
Кон­суль­та­ція за попе­ре­днім записом

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Tamara Hillens
Beratungs- und Familienzentrum Caritashaus
Sophienstraße 33, 76133 Karlsruhe

Організатор