Пропозиції

Пропозиції

Від жін­ки до жінки

Вівторок 10:00 - 11:15

Онлайн-курс роз­мо­ви – четвер

Ви вже роз­мов­ля­є­те німе­цькою? Чи хоті­ли б ви пого­во­ри­ти з інши­ми жін­ка­ми німецькою?
— Тоді це пра­виль­не місце для вас!

Зараз курс про­хо­дить онлайн і без догля­ду за дітьми. Після реє­стра­ції ви отри­ма­є­те поси­ла­н­ня для участі.

Anmeldung/registration/başvuru/inscripción/ registrazione/înscriere/prijava/registration/ التسجيل e‑mail: preissler@dw-karlsruhe.de
теле­фон: 0721 – 167 295

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.