رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

گفتگوی آشپزی علیه نژادپرستی

Friday, 24 March 2023
17:00 - 22:00

در روز جمعه، 24 مارس، رویداد “گفت و گوی آشپزی علیه نژادپرستی” که توسط Freunde für Fremde برگزار می شود در سالن بزرگ ibz به عنوان بخشی از هفته های مبارزه با نژادپرستی برگزار می شود. برای این رویداد، ثبت نام با شماره 0721 84341 یا freunde.fuer.fremde@gmx.de الزامی است. همچنین در چارچوب هفته های مبارزه با نژادپرستی، Freunde für Fremde رویداد “Mischt euch ein — Geflüchtete berichten mit engagierten Karlsruhern*innen, durch sie einen Ausbildungs- bzw. ein Arbeitsplatz gefunden haben” را در روز پنجشنبه 30.30.30 برگزار خواهد کرد. بعد از ظهر در سالن بزرگ ibz.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.