رویدادها
رویدادها
برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (2/2)

کلاس شنا برای بانوان و دختران

Thursday, 29 July 2021
From 17h
Thursday, 5 August 2021
From 17h

بار:
کلاس 1: 12:00 bis 12:45 (بچه ها)
کلاس 2: 1:00 bis 1:45 بعد از ظهر (بزرگسالان)

هزینه:
کلاس 1: 96 یورو برای کودکان
کلاس 2: 120 یورو بزرگسالان

گروه هدف: ,
این رویداد رایگان نیست
Vera Grießer
Fächerbad Karlsruhe
Am Sportpark 1, 76131 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.