پیشنهادات

پیشنهادات

ورود برنامه برای مهاجرت و پناهندگان

ورود برنامه برای مهاجرت و پناهندگان

درک نحوه عملکرد آلمان، اساس همزیستی خوب است. همه وظایف یکسانی دارند و باید قوانین آلمان را رعایت کنند. اما همه حقوق یکسانی دارند. در اپلیکیشن با قوانین این کشور و آنچه باید به آن توجه کنید آشنا خواهید شد.

  • پاسخ به بسیاری از سوالات زندگی روزمره.
  • اطلاعات در مورد موضوعات پناهندگی، تحصیل، کار.
  • پیشنهادات رایگان برای یادگیری زبان آلمانی به صورت آنلاین.

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان این اپلیکیشن را به همراه آژانس کار فدرال، موسسه گوته و بایریشر راندفونک توسعه داده است.

گروه هدف: همه
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.