پیشنهادات

پیشنهادات

هندبوک آلمان

پورتال اطلاعاتی

Handbookgermany.de یک درگاه اطلاعاتی چندزبانه درباره زندگی در آلمان برای افرادی است که تازه وارد آلمان شده اند. ادعای ما همکاری نزدیک با گروه هدفمان است. ما نمی خواهیم برای کار، بلکه با افرادی که از سایت ما بازدید می کنند کار کنیم.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.