پیشنهادات

پیشنهادات

مرکز دانشجویان بین المللی

دوشنبه 10:00 - 14:00
سه شنبه 10:00 - 14:00
چهارشنبه 10:00 - 14:00
پنج شنبه 10:00 - 14:00
جمعه 10:00 - 14:00

در Studierendenwerk Karlsruhe

در Studierendenwerk Karlsruhe می توانید:

- یک شریک زبان پشت سر هم پیدا کنید، که با او می توانید مهارت های زبانی خود را بهبود بخشید،
— از طریق یک حامی که به شما کمک می کند راه خود را در کشور جدید خود پیدا کنید، کمک بیابید،
— در شب های بین المللی با دانش آموزان دیگر ارتباط برقرار کنید.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است
Iris Buchmann
Mensa-Foyer der Mensa Am Adenauerring
Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.