رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

شب آفریقایی — مد، جواهرات، سخنرانی و موسیقی

Friday, 3 June 2022
18:30

مد از سنگال و آنگولا و جواهرات سنگال و غنا نمایش داده می شود. پروژه “غرب آفریقا” ارائه خواهد شد. با همراهی موسیقی گروه «افیا».

فلایر دانلود

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.