رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

رویداد اطلاع رسانی با صبحانه در ibz

Friday, 24 November 2023
10:00 -12:00

روز مبارزه با خشونت علیه زنان

رویداد اطلاع رسانی با صبحانه در ibz

در 25 نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان جشن گرفته می شود.
مایلیم از این فرصت استفاده کنیم تا شما را در مورد کمک و خدمات در کارلسروهه برای زنان آسیب دیده از خشونت آگاه کنیم.
صمیمانه شما را به این رویداد اطلاع رسانی با صبحانه در ibz دعوت می کنیم.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.