پیشنهادات

پیشنهادات

راهنمایی برای مهاجران

چهارشنبه 9:00 - 12:00
پنج شنبه 13:00 - 17:00

انجمن آلمانی های روسیه 

آدرس MBE:
— مهاجران بالغ 27 ساله و خانواده های آنها با اقامت طولانی مدت
وضعیت 3 سال پس از آمدن
— مهاجران زیر 27 سال با مشکلات معمول بزرگسالان
— شرکت کنندگان در کلاس های ادغام
— مهاجرانی که قبلاً برای مدت طولانی تری در آلمان زندگی می کنند
با نیاز ویژه به خدمات کمک یکپارچه سازی
— مهاجران آلمانی قومی و خانواده های آنها
ما آلمانی، انگلیسی، روسی صحبت می کنیم

 

بروشور برای دانلود

گروه هدف:
این رویداد رایگان است
Anna Kastalion & Anna Scheifel 
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
Scheffelstr. 54, 76135 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.