پیشنهادات
پیشنهادات

جستجو برای آموزش — مشاوره کارآموزی

سه شنبه 9:00 - 17:00
چهارشنبه
زمان با هماهنگی
پنج شنبه
زمان با هماهنگی

IHK کارلسروهه

آموزش دوگانه راه ایده آل برای شروع یک حرفه موفق است. تیم IHK Karlsruhe به شما در تمام سوالات مربوط به جستجوی شما برای کارآموزی مشاوره می دهد. مشاوران کار آموزی IHK در کارلسروهه و بادن بادن به شما در مورد موقعیت های کارآموزی آزاد اطلاع می دهند و به شما مشاوره شخصی می دهند.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.