پیشنهادات

پیشنهادات

Wohnungsbaugenossenschaften

تعاونی های مسکن در کارلسروهه

تعاونی های مسکن در کارلسروهه

هدف تعاونی های مسکن ارائه مسکن ارزان قیمت به اعضای خود است. اعضا با خرید سهام تعاونی عضو می شوند. مدت زمان عضویت می تواند عاملی تعیین کننده در تخصیص مسکن باشد.

👉🏼 لیست تعاونی های ساختمانی در کارلسروهه

 

 

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.