رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

آفریقا در کانون توجه

Friday, 19 November 2021
19:00

AfriKA-Union ارائه می دهد: سودان جنوبی

اتحادیه AfriKA کارلسروهه برای دوازدهمین بار کشورهای آفریقایی را با همکاری ibz و Kulturbüro ارائه می دهد. سخنرانان ریشه در آفریقا دارند، کشور مورد قبول آنها در آلمان.
این بار تمرکز ما را به زیمبابوه و سودان جنوبی هدایت می کند. آنها بینشی شخصی نسبت به کشورها، تاریخ، سیاست و فرهنگ ارائه می دهند. با تعویض بعدی رویداد آنلاین.

ثبت نام در info@ibz-karlsruhe.de

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده