پیشنهادات
پیشنهادات

آفرودانس با نیکی

سه شنبه 18:30 - 20:00

هر سه شنبه اول ماه ، ما به شما این فرصت را می دهیم که با ریتم های هیجان انگیز و سبک های رقص پویا آفریقا آشنا شوید.
فرصت پیدا کردن دوستان جدید، ابراز هنرمندانه خود و تبدیل شدن به بخشی از یک تجربه فرهنگی منحصر به فرد را از دست ندهید — به ما بپیوندید!

گروه هدف: همه
این رویداد رایگان نیست
ibz, EG, Großer Saal
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده