Пропозиції

Пропозиції

Слу­жби кон­суль­ту­ва­н­ня та під­трим­ки для жінок та сімей — SkF

Понеділок 08:30 - 16:30
Вівторок 08:30 - 16:30
Середа 08:30 - 16:30
Четвер 08:30 - 16:30
П'ятниця 08:30 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Sozialdienst katholischer Frauen Karlsruhe (SkF)

Кон­суль­та­цій­ний центр SkF Karlsruhe про­по­нує різно­ма­ні­тні амбу­ла­тор­ні кон­суль­та­ції та послу­ги під­трим­ки для жінок і сімей від­по­від­но до керів­но­го прин­ци­пу: соці­аль­но твор­ча гнучкість.

Про­ха­н­ня запи­са­ти­ся на прийом

 

Цільова група: ,
Ця подія є безкоштовною
Sozialdienst katholischer Frauen Karlsruhe (SkF)
Akademiestr. 15, 76133 Karlsruhe

Організатор