رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

یوگا از ژانویه 2024 در ibz

Thursday, 11 January 2024
18.00 - 20.00

توسط سزر کاتیلمیس

یوگا از ژانویه 2024 در ibz

از 11. ژانویه 2024

پنجشنبه ها
ساعت 18:00 الی 19:00 / 1. ساعت کلاس
19:00 — 20:00 ساعت / 2. ساعت کلاس

قیمت
5 یورو در هفته

باید حوله و تشک یوگا خود را به همراه داشته باشید.

گروه هدف:
این رویداد رایگان نیست
Türkischer Elternverein KA, im ibz 
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.