رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (2/2)

کارگاه های آنلاین

Friday, 22 October 2021
9:30 -15:30
Friday, 12 November 2021
9:30 -15:30

در چارچوب سری توانمندسازی 2021

 

در تاریخ 22/10/21 از ساعت 9:30 الی 15:30 “کارگاه توانمندسازی زنان مسلمان متخصص”

در تاریخ 11/12/21 از ساعت 9:30 الی 15:30 “ذهن آگاهی در برخورد با تجربیات نژادپرستانه برای زنان مسلمان”

ثبت نام در: anke.boettcher@sjr-stuttgart.de

 

 

بروشور: کارگاه توانمندسازی برای زنان حرفه ای مسلمان

فلایر: ذهن آگاهی در برخورد با تجربیات نژادپرستانه برای زنان مسلمان

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.