پیشنهادات
پیشنهادات

نقاط ملاقات برای مادران و باباها

کافه های مادران، کافه های والدین، کافه های والدین “نقطه شروع”، مادران شیرده و جلسات پدران

نقاط ملاقات مختلف برای والدین و خانواده ها به شما این فرصت را می دهد که با والدین دیگر در تماس باشید.

بروشور برای دانلود

گروه هدف: ,
این رویداد رایگان است
Kinderbüro Fachbereich Familienbildung
Kinderbüro Fachbereich Familienbildung
Südendstraße 42, 76135 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.