پیشنهادات

پیشنهادات

مشاوره برای پناهجویان دگرباش

مشاوره برای پناهجویان دگرباش

ما برای پناهندگان و پناهجویان LGBTIQ* مشاوره ارائه می دهیم. مشاوره رایگان، انفرادی و محرمانه از جمله در موضوعات زیر است:

  • وضعیت های مختلف حفاظتی در آلمان
  • روند پناهندگی
  • حقوق و تعهدات پناهجویان
  • آمادگی برای جلسات دادرسی در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)
  • پشتیبانی با برنامه های کاربردی
  • تجارب تبعیض

مشاوره یک مشاوره حقوقی ویژه در مفهوم قانون خدمات حقوقی است.
برای مشاوره می توانید از طریق تلفن 0721 / 35 48 16 15 یا از طریق ایمیل : kevin.wolf@aidshilfe-karlsruhe.de وقت بگیرید.

گروه هدف: (پناهندگان و پناهجویان LGBTIQ*)
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.